Murárske práce

        Murovanie, omietky, vysprávky

Murárske prace sú základnou súčasťou každej väčšej rekonštrukcie. Na dobrých murárskych prácach závisí celý výsledok ci už ide o murovanie alebo omietky.


Murárske prace tvoria základnú časť každej rekonštrukcie. Murovanie priečok určuje základnú kontúru interiéru. Ich hlavnou úlohou je však zabezpečiť statiku tak, aby nedochádzalo k neskorším nechceným pohybom. Súčasťou murárskych prác sú aj omietky, ktoré dávajú konečnú štruktúru povrchu stien, tiež sem patria aj podlahy, kde hlavnou úlohou je vytvoriť podlahy v jednej rovine bez lokálnych skokov.  Dobré hrubé murárske práce sú základ dobrého úspechu rekonštrukcie.

Technické požiadavky kvalitných omietok

o Kvalita muriva:   Základom trvácnych omietok, ktoré nedegradujú časom alebo vnútorným namáhaním  je dostatočne pevné murivo bez značných poškodení a trhlín. Sanácia muriva nižšej pevnostnej triedy je podstatná.

o Penetrácia:  Priľnavosť nových omietok k podkladu je podmienená výberom a aplikáciou vhodnej penetrácie. Pritom podklad musí byť čistý, suchý, bez slabo prídržných častíc a zbavený mastnoty.

o Armovanie: Časti podkladu, ktoré sú značne znehodnotené, alebo sú vystavené vnútornému namáhaniu je nutné ošetriť armovacou páskou alebo textíliou, prípadne celoplošným armovaním. Miesta s vyšším vonkajším mechanickým namáhaním je vhodné ošetriť rohovými prvkami.
o Omietka: Aplikácia novej omietky či už vápenocementovej alebo sadrovej dáva stene budúcu štruktúru. Vo všeobecnosti platí, že dostatočná kvalita povrchu je dosiahnutá pri dvojnásobnej aplikácii omietky. Vrchný náter už nezakryje prípadne chyby, práve naopak, zvýrazní nedokonalosti omietok.

o Penetrácia: Na priľnavosť novej maľovky je potrebné zvoliť a aplikovať vhodný penetračný náter. Stále platí, že podklad musí byť čistý, suchý, bez slabo prídržných častíc a zbavený mastnoty.

o Maľovka: Finálna štruktúra a kvalita maľovky je závislá na kvalite aplikácii náteru, kvalite aplikačného náradia a samotného náteru. Náter musí byť vhodne riedený a dokonale rozmiešaný, bez nečistôt. Súčasné nátery už ponúkajú viacero výhod ako je zdravotná nezávadnosť, farebná stálosť, jednoduchá aplikácia, oteru vzdornosť až plná zmývateľnosť či šetrnosť k životnému prostrediu v neposlednom rade.


Služby

 murarske prace cena   MUROVANIE     murovanie stien z tehly, murovanie stien z pórobetónu
  sietka lepidlo cena    ARMOVANIE   armovanie nesúdržných omietok sklo-textilnou mriežkou.  
 omietka do kupelne     OMIETKA          
Jemnozrnné interiérové omietky a jadrové vápenocementové omietky
 nivelizacia podlahy cena     PODLAHY        nivelácia podláh, kompletná ponuka služieb v časti podlahy
 stierkovanie bytu cena    STIERKA          hladké tenko vrstvové stierky, kompletná ponuka služieb v časti stierkovanie


Cenník murárskych prác

Zavolajte nám, alebo napíšte, radi Vám vypracujeme presnú cenovú ponuku.
    home.repair.ba@gmail.com
0948 938 358