Vodoinštalácia a kanalizácia

Vodoinštalácia patri k významným inštaláciám v našich domácnostiach. Môžeme povedať, že tvorí hlavnú časť a s jej využívaním sa stretávame dennodenne. Bezproblémové fungovanie je záruka kvality bývania. Z času na čas je však potrebná úprava a to tak, aby sa komfort používania zvýšil.  Preto je dôležité, aby inštalácia nebola degradovaná nevhodným návrhom, alebo nedokonalou montážou.

Aké práce robíme

Vodoinštalácie
v1jpg   MONTÁŽ a VÝMENA  drepng montáž drezovej batérie,  v10jpg montáž vaňovej batérie,  umypng montáž umývadlovej batérie
vv1png  OPRAVA oprava alebo údržba batérií, oprava kartuše, výmena súčastí, oprava podomietkovej batérie
hod2png    VODOMER zmena pozície vodomerov tak aby presne pasovali do revízneho priestoru
vv3png    POZÍCIA zmena pozície vodovodného výstupu, odstavenie vodovodného výstupu
vv4png    ROZŠÍRENIE vodovodného výstupu spolu s montážou ventilov

Odtok a kanalizácia

  oo1png  ROZŠÍRENIE rozšírenie odtokového potrubia

  oprpng  OPRAVA oprava odtokového potrubia alebo oprava sifónu, vyčistenie sifónu a odtokového potrubia

 v5jpg  MONTÁŽ a VÝMENA    drezpng  montáž drezového sifónu, v3jpgmontáž umývadlového sifónu, v2jpgmontáž vaňového sifónu
v4jpg    MONTÁŽ WC montáž a dopojenie WC misy, montáž vstavané WC, dopojenie vstavané WC
v8jpg    PRÁČKA dopojenie práčka, dopojenie umývačka riadu

Murárske práce
2021-02-26_232217jpg   DRÁŽKOVANIE drážkovanie  a prierazy pre vodoinštaláciu alebo odtokovú sústavu

2021-02-25_154207jpg     VYSPRÁVKY murárske vysprávky po inštaláciách a maľovanie
2021-02-25_153954jpg   UPRATANIE zakrývanie priestorov pred prácami, začistenie priestorov po prácach


Návrh a realizácia vodoinštalácie a odtokového potrubia

v9jpg   v11jpg    KOMPLEXNÁ  vodoinštalácia a odtoková sústava pre byt alebo rodinný dom.

nová vodoinštalácia rekonštrukcia kúpeľne; nová vodoinštalácia rekonštrukcia kuchyne;Cenník inštalatérskych prác

Zavolajte nám, alebo napíšte. Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.

    home.repair.ba@gmail.com


Odtok a vodoinštalácia rekonštrukcia kúpeľne

Schematický návrh riešenia vodoinštalácie pri rekonštrukcii kúpeľne a WC. Vnútorné vodovodné potrubie na teplú a studenú vodu v rozmere 1/2" vedné v podlahe alebo v stene s pokračovaním vodoinštalácie do kuchyne. Možno použiť materiály: pozinkované potrubie, polypropylén, plastohliník,  polyetylén. Hlavný vnútorný rozvod odtokovej sústavy je v rozmere 50mm (alebo110 pre WC), môže sa použiť menší priemer smerom k zariadeniam. Spád je 2% min, potrubie je vedené v stene. Možno použiť  materiály:  PVC, polypropylén.